Monica Mæland ny næringsminister

Monica Mæland (H) ble i dag utnevnt til ny nærings- og handelsminister.

Mæland har siden 2003 vært byrådsleder i Bergen. Hun har lang erfaring fra politikken, og har blant annet arbeidet med områder som miljø, byutvikling, finans, kultur og næring. 

Mæland er utdannet jurist, og har tidligere drevet egen advokatpraksis.