Historisk arkiv

Morten Haga Lunde blir ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Generalmajor Morten Haga Lunde ble i statsråd i dag utnevnt til generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter etter admiral Haakon Bruun-Hanssen.

- Generalløytnant Morten Haga Lunde er en særdeles dyktig og kunnskapsrik offiser, med en solid og operativ karriere i Forsvaret. Han vil derfor være en god sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Generalløytnant Lunde kommer fra stillingen som NK/stabssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Lunde ble uteksaminert fra Forsvarets stabsskole II i 1999 og NATO Defense College i 2002. Han ble utnevnt i nåværende grad 18. september 2006. Lunde har blant annet innehatt følgende tjenestestillinger: Adjutant for Generalinspektøren for Luftforsvaret, sjef 335 skvadron, tjeneste som detasjementsjef 335 skvadron - NATO Airlift Detachment IFOR/Rimini i flere perioder, seksjonsleder/kontorsjef FO/Luftforsvarsstaben/Planavdeling, prosessleder Rådgivning og planlegging FO/Luftforsvarsstaben, stabsoffiser i FO/Fellesstaben og fra august 2002 prosesseier Rådgivning og planlegging FO/Luftforsvarsstaben. Videre var han i perioden 2003 – 2006 sjef Luftoperativt inspektorat, fra 2006 – 2008 avdelingsleder i FD III og fra januar 2009 ble avdelingen omorganisert tilbake til FST hvor han tjenestegjorde som sjef Operasjonsavdelingen fram til og med 1. august 2010.

For mer informasjon les på Forsvaret.no.

Til toppen