Morten Reymert gjenoppnevnt som styreleder for Statistisk sentralbyrå

Finansdepartementet har 22. desember 2017 gjenoppnevnt Morten Reymert som leder av styret for Statistisk sentralbyrå.

Reymert er viseadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus, og har tidligere vært blant annet ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Jan Fredrik Qvigstad og Ingrid Finboe Svendsen er også gjenoppnevnt til en ny periode, henholdsvis som nestleder og styremedlem.

Ragnhild Balsvik trer ut av styret, etter to perioder. Direktør for Danmarks Statistik, Jørgen Elmeskov, oppnevnes som nytt styremedlem.

Styret for SSB per 1. januar 2018:

 

Oppnevnt til:

Viseadministrerende direktør Morten Reymert, leder

31.12.2021

Spesialrådgiver Jan F. Qvigstad, nestleder  

31.12.2021

Direktør Ingrid Finboe Svendsen     

31.12.2021

Riksstatistisker Jørgen Elmeskov

31.12.2021

Kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånvik

31.12.2019

Konserndirektør Per Johan Lillestøl

31.12.2018

Seniorrådgiver Kaja Sillerud Haugen

31.12.2018

 

Vararepresentanter:

 

Direktør Tom Scharning

31.12.2019

Daglig leder Gunvor Strømsheim

31.12.2019

Pensjonist Berit Emberland

31.12.2018

 

Mer om SSBs styre

Til toppen