Morten Reymert ny styreleder i SSB

Finansdepartementet har oppnenvt Morten Reymert som ny leder av styret for Statistisk sentralbyrå (SSB). Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad oppnevnes samtidig til nestleder i styret.

Finansdepartementet har oppnenvt Morten Reymert som ny leder av styret for Statistisk sentralbyrå (SSB). Morten Reymert er viseadministrerende direktør for Oslo Universitetssykehus, og har tidligere vært blant annet ekspedisjonssjef i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad oppnevnes samtidig til nestleder i styret. Direktør for Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen oppnevnes som nytt styremedlem.

Alle oppnevningene er for en periode på fire år fra 1. januar 2014.

Til toppen