Støtte til petroleumsforvaltning i Mosambik

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale om støtte til det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP) på 50,5 millioner kroner. - Dette er god og målrettet bistand i praksis. God petroleumsforvaltning vil kunne gjøre Mosambik uavhengig av bistand på sikt, sier Brattskar.

Statssekretær Hans Brattskar signerte i dag en ny avtale om støtte til det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP) på 50,5 millioner kroner. - Dette er god og målrettet bistand i praksis. God petroleumsforvaltning vil kunne gjøre Mosambik uavhengig av bistand på sikt, sier Brattskar. 

Den mosambikiske viseutenriksministeren Henrique Alberto Banze signerte avtalen i samband med Brattskars besøk i Mosambik. Avtalen markerer en videreføring av det nære samarbeid mellom Norge og Mosambik under Olje for utvikling-programmet (OfU). Hensikten med samarbeidet er å gjøre Mosambik best mulig rustet til å forvalte sine petroleumsressurser. 

Statssekretær Hans Brattskar og Mosambiks viseutenriksminister Henrique Alberto
Statssekretær Hans Brattskar og Mosambiks viseutenriksminister Henrique Alberto Banze undertegner avtalen om norsk støtte til Mosambiks petroleumsinstitutt. (Foto: Knut Lakså, UD)

- Avtalen som nå er signert skal gjøre Mosambik i stand til å forvalte sine rike naturressurser på en best mulig måte, sier Brattskar. Norge og norske fagmiljøer har lang erfaring med å forvalte petroleumsressurser og deler denne kunnskapen med utviklingsland gjennom Olje for utvikling-programmet, sier Brattskar. 

Norge har gitt bistått petroleumssektoren i Mosambik siden 1980-tallet - i de senere årene hovedsakelig gjennom et faglig samarbeid mellom Oljedirektoratet og det mosambikiske petroleumsinstituttet (INP). Det er også etablert et samarbeid knyttet til petroleumsbeskatning. Hensikten har vært å styrke kapasitet og forvaltning hos myndighetene slik at ressursene blir effektivt utnyttet og at aktivitetene foregår på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Med de store gassfunnene som er gjort i Nord-Mosambik etter 2010 har samarbeidet blitt enda mer relevant.  

Olje for utvikling-programmet ble etablert i 2005, og bistår med kapasitetsbygging til utviklingsland innen ressursforvaltning, miljøforvaltning og inntektsforvaltning. Mosambik og 17 andre land fikk støtte innen dette programmet i 2013.

Til toppen