Møt EU-delegasjonens nye kommunal- og regionalråd

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

EUs urbane agenda og politikk for Arktis er noen av sakene som opptar den nye kommunal- og regionalråden ved EU-delegasjonen.

''
Kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen foran kontorene til Regionkomiteen i EU. Foto: EU-delegasjonen

Eivind Lorentzen har nylig tiltrådd i stillingen som kommunal- og regionalråd ved EU-delegasjonen i Brussel. Han har lang arbeidserfaring med EU-spørsmål fra flere departementer, fylkeskommunen, næringsliv og kultursektoren, og er nå klar for å være en av representantene for norske regioner og kommuner i Brussel.

– Hvordan norske regioner og kommuner utformer og leverer tjenester til innbyggerne påvirkes i stor grad av EUs regler. Samtidig har regionene og kommunene en unik mulighet til å bygge kapasitet til å løse krevende samfunnsutfordringer ved å delta i EU-programmer, sier Lorentzen.

Etter hvert som den nye avtalen om EØS-midlene blir etterfulgt av avtaler med mottakerlandene, vil det åpne seg flere muligheter for å delta i prosjekter for norske kommuner og regioner.

Lorentzen forteller at det skjer mye i EU på det regional- og kommunalpolitiske området. Hans oppgave i Brussel er å varsle om prosesser og nye initiativer, og rapportere om utviklingen i EU og EØS på områder som bolig- og bygningspolitikk, bypolitikk, planlegging og regionalpolitikk, og på områder som berører kommunesektoren.

– For tiden følger jeg EU Arctic Policy 2016 nøye, da retningslinjene for EUs aktiviteter i Arktis har tatt med store deler av det norske budskapet om at lokale og regionale aktører spiller en viktig rolle i regionen.

Han følger også med på Urban Agenda for EU, som er i ferd med å bli ferdigstilt.

– Det vil kunne skape sentrale møteplasser og partnerskap for byutvikling og bypolitikk. Norge deltar i utformingen, både på myndighetsnivå, og gjennom byene og regionenes interesseorganisasjoner. Flere norske byer, deriblant Oslo, er interessert i å delta, forteller han.

Ta kontakt med Eivind HER.