Møt de norske partnerne: Domstoladministrasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom EØS-midlene er flere tusen nordmenn engasjert i prosjekter for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Denne uken møter vi Audun Hognes Berg fra Domstoladministrasjonen.

Audun Hognes Berg fra Domstoladministrasjonen bidrar til å effektivisere domstolene i en rekke europeiske land. Foto: Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen deltar i Litauen, Polen og Romania. Til sammen finansierer Norge tiltak for å effektivisere rettsvesenet og domstoler i seks land med over 40 millioner euro gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Behov for reformer

Det er store behov for reformer i landene. Norges støtte går blant annet til å forbedre saksbehandlingssystemer slik at ventetiden går ned. Dette er viktig både for enkeltpersoner og næringsliv. Gjennom EØS-midlene finansieres også tiltak for å gi fornærmede og vitner i rettsaker bedre oppfølging samt at det etableres systemer for å løse tvister utenfor rettsalen. Ansatte i domstolene gjennomgår også kursing for å oppdatere seg på internasjonale og nasjonal rettspraksis.

Hvordan fungerer det å overføre norske erfaringer til mottakerlandene?
– Vi må være forsiktige når vi vurderer hvilke løsninger og praksis vi skal foreslå. Det er viktig å ta hensyn til sosial og juridisk kultur når justisreformer skal gjennomføres.   

Hvilke utfordringer står mottakerlandene overfor?
– Flere av mottakerlandene har problemer med lang saksbehandlingstid og store etterslep på å få saker prøvd i rettssystemet. Flere av mottakerlandene møter store utfordringer knyttet til reduserte budsjetter. Det gjør gjennomføringen av justisreformer utfordrende.

     Les mer: Oversikt over programmer og prosjekter

Hva er styrken til det norske rettsvesenet?
– Det norske rettsvesenet er et av de mest velfungerende i Europa. Det skyldes blant annet at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er svært lav. Vi er også et ‘billig’ rettsvesen når det gjelder utgifter.

Vil EØS-midlene gjøre en varig forskjell i arbeidet med å forbedre rettsvesenet?
– Det er vanskelig å måle langsiktige effekter av programmet allerede nå. Men jeg er sikker på at EØS-midlene og utvekslingen av erfaringer vil forbedre rettsvesenet i mottakerlandene. I Romania har vi for eksempel vært engasjert i et prosjekt som skal forbedre tilgangen til rettsvesenet for romfolk og sårbare grupper. Romania skal nå etablere flere rettshjelpsentere som skal gjøre det lettere for dem å få juridisk rådgivning. Dette kan komme til å utgjøre en reell forskjell.