Møt Vidar Helgesen

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Vidar Helgesen er nyutnevnt statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU. Her forteller han hva han vil legge vekt på når han de neste årene skal koordinere regjeringens europapolitikk.

Vidar Helgesen er nyutnevnt statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU. Foto: Statsministerens kontor (SMK)

Regjeringen slår i sin politiske plattform fast at den vil føre en proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU. Men hva blir egentlig nytt sammenlignet med tidligere regjeringer?

– Alle regjeringer har sagt at europapolitikken skal være aktiv, og det har den jo også vært til en viss grad. Det som har manglet, er koordinering, og derfor har vi nå en egen statsråd med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU ved Statsministerens kontor. Så vil tiden vise om det vil gi bedre resultater, forklarer Helgesen.

Helgesen skal lede arbeidet med EU og EØS-saker i Utenriksdepartementet, men han er også stabssjef ved Statsministerens kontor og vil ha bred kontakt med alle departementene.

– EU og EØS påvirker alle departementene, men koordineringen og prioriteringen på strategisk og politisk nivå har vært svak. Nå er målet å prioritere klarere hva som er viktig for Norge og komme tidligere inn i beslutningsprosessene i EU, sier han.

Vil påvirke mer
Det å komme tidligere inn i prosessene, er en klar prioritering for den nye regjeringen.

– Hvis et direktiv allerede er ferdigbehandlet og ligger på bordet, blir den norske diskusjonen fort en diskusjon om reservasjon og en diskusjon om hvor høyt vi skal protestere. Det er mye bedre å komme inn tidlig, på et tidspunkt der det fortsatt går an å påvirke. Vår posisjon som ikke-medlem gjør at vi må jobbe ekstra hardt på det politiske nivået for å bli hørt, påpeker han.

Helgesen er klar på at han vil kreve mer innflytelse i saker som påvirker Norge og hvor norske interesser berøres. Han sier Norges økonomiske bidrag til EU gjennom EØS-midlene er et moment som kan benyttes strategisk for å oppnå mer gehør for norske synspunkter.

 – Vårt betydelige økonomiske bidrag gir et godt grunnlag for å få forståelse for norske synspunkter og for å få økt politisk dialog. Det må vi utnytte bedre, sier han.

Ønsker mer diskusjon
Helgesen er opptatt av å ta i bruk flere kanaler for å jobbe mest mulig effektivt opp mot EU.

– Jeg vil involvere Stortinget mer, men også organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylker. Europapolitikk må være et lagarbeid. Så raskt som EU endrer seg, kan vi ikke bare jobbe gjennom en kanal, sier han.

Statsråden etterlyser samtidig en større diskusjon om EU og EØS-avtalen i Norge.

– Gjennom EØS-avtalen påvirker EU alt vi gjør, men vi tar det ikke inn over oss. Etter å ha bodd åtte år i Sverige, er jeg slått av hvor gjennomgripende og nærværende EU er i Sverige – i politisk debatt, forvaltningen, måten partiene jobber på, i mediene, i organisasjonslivet og næringslivet. Det er knapt en prosess som ikke dreier seg om Sverige i en EU-kontekst. EU er i substans like gjennomgripende i Norge, men her har vi nesten ingen diskusjon om det. Det er et problem, sier han.

Møtet i EØS-rådet i Brussel 19. november blir trolig den første av mange turer til Brussel for Vidar Helgesen og hans statsrådkolleger de kommende årene.

Til toppen