Internasjonal dag mot dødsstraff

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

82 prosent av verdens stater har i dag introdusert et moratorium eller avskaffet dødsstraff. - Det er gledelig at vi ser en internasjonal trend bort fra bruken av dødsstraff. Likevel er det noen land hvor utviklingen går i negativ retning. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet for avskaffelse av denne inhumane praksisen, som bryter med respekten for menneskeverdet, sier utenriksminister Børge Brende.

Den internasjonale dagen mot dødsstraff markeres for 13. år på rad. Årets markering retter oppmerksomheten spesielt mot bruk av dødsstraff for narkotikarelaterte forbrytelser.

 - Bruken av dødsstraff for narkotikarelaterte forbrytelser strider mot folkeretten. Over 30 stater har lovfestet bruk av dødsstraff for denne typen forbrytelser. Samtidig vet vi at dødsstraff ikke har større preventiv effekt enn andre straffereaksjoner, sier utenriksministeren.

Kampen mot dødsstraff er høyt politisk prioritert fra norsk side. Norge har tatt en lederrolle i det internasjonale arbeidet mot dødsstraff. Norge skal være vertskap for Den sjette verdenskongressen mot dødsstraff, som finner sted i Oslo i juni neste år.

Utenriksminister Brende har i anledning denne merkedagen signert et opprop om avskaffelse av dødsstraff sammen med utenriksministre fra ulike regioner, inkludert fra land som ennå ikke formelt har avskaffet dødsstraff, men som i praksis avstår fra å bruke den.

 Oppropet er tilgjengelig her.