Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet arrangerer 3. juni et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker. Utviklingen av EUs energiunion vil være blant temaene som diskuteres.

Kontaktutvalget består av representanter for energibransjen og interesseorganisasjoner. Andre som ønsker å delta, bes om å melde sin interesse på epost til ras@oed.dep.no  innen fredag 27. mai.