Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 6. desember et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker

På agendaen står blant annet en orientering av OEDs energiråd i Brussel.

Kontaktutvalget består av representanter fra energibransjen og interesseorganisasjoner.

Andre som ønsker å delta, blir bedt om å melde sin interesse på e-post til [email protected] innen 25. november.