Møte i OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 17. januar et møte med departementets kontaktutvalg for EU/EØS-saker.

På agendaen står blant annet arbeidet med Clean Energy for all Europeans-pakken, samt brexit.

Kontaktutvalget består av representanter fra energibransjen og interesseorganisasjoner. Andre som ønsker å delta, blir bedt om å melde sin interesse på e-post til ras@oed.dep.no innen mandag 8. januar.

Til toppen