Drøftet digitalisering med partene i arbeidslivet

Fredag 23. oktober møttes regjeringens digitaliseringsutvalg for å drøfte spørsmål knyttet til digitalisering, omstilling og kompetanse i arbeidslivet, i lys av korona-pandemien.

- Koronakrisen har digitalisert Norge i rekordfart. Gode fellesløsninger, stabile mobil- og bredbåndsnett og en digitalt moden befolkning har gjort dette mulig. Men vi er ikke i mål. Vi må skape nye arbeidsplasser ved å utnytte mulighetene som digitalisering og data gir oss. Digital kompetanse i næringslivet vil være avgjørende i dette arbeidet fremover, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Representanter fra partene i arbeidslivet ble invitert til møtet for å drøfte hva som er viktigst å følge opp i dagens situasjon, hva partene kan gjøre for å bidra, og hva staten bør prioritere - på kort og på lengre sikt.

Et utgangspunkt for samtalen var rapporten Digital21, levert av et utvalg fra næringslivet høsten 2018.

Sveinung Skule, administrerende direktør for Kompetanse Norge innledet om de viktigste virkemidlene og tiltakene som Kompetanse Norge forvalter.

-Koronakrisen har rammet de med lav eller ingen formell kompetanse særlig hardt. Det viktigste vi gjør nå er å gjøre det enklere for folk å ta utdanning eller fylle på kompetansen sin slik at de står sterkere i arbeidslivet i årene som kommer. Gjennom digitale løsninger kan vi tilby utdanning til folk i ulike livssituasjoner uavhengig av hvor i landet de bor. Det er bra for den enkelte, og det er god samfunnsøkonomi, sier Henrik Asheim, arbeids- og sosialminister og forsknings- og høyere utdanningsminister.

Møtet ledes av statsminister Erna Solberg. Fra partene deltok NHO, LO, Virke, KS, Spekter, Unio, Akademikerne og YS.