Møte i riksvalgstyret

Riksvalgstyret skal avholde møte mandag 19. juni, 13.00-16.00.

Dette er riksvalgstyrets første møte og riksvalgstyret skal blant annet behandle innkomne klager på listeforslag.

Møtet finner sted i Akersgata 59. Møtet er åpent. 

Til toppen