Vis hele kalenderen

14.01.2015

  • Møte lovutvalget som skal gjennomgå barnevernloven.

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Utvalget skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.

    Les mer om lovutvalget.

Til toppen