Møte med Irans visepresident Massoumeh Ebtekar

Statsminister Erna Solberg møtte 16. juni Irans visepresident Massoumeh Ebtekar for samtale om blant annet situasjonen i Syria og Irak, det iranske atomprogrammet, menneskerettigheter, utdanning og klima. Visepresident Ebtekar er den høyest rangerte kvinnen i den iranske regjeringen.

- En avtale om det iranske atomprogrammet og påfølgende sanksjonslettelser vil kunne danne grunnlag for økt samarbeid mellom Norge og Iran på en rekke felt. En avtale vil være positivt både for Iran og det internasjonale samfunnet, sier statsminister Erna Solberg.

Det internasjonale samfunnet har iverksatt en rekke sanksjoner og restriktive tiltak mot Iran på grunn av landets atomprogram. Iran og P5+1-landene (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia, USA og Tyskland) er nå i sluttforhandlinger om en omfattende avtale om atomprogrammet, med frist 30. juni. Visepresident Ebtekar, som er i Oslo for å delta på fredssymposiet Oslo Forum, ga statsminister Solberg en oppdatering på status i de pågående atomforhandlingene.

Menneskerettigheter og rettigheter for kvinner var også et viktig tema under møtet.

 – Norge er bekymret over menneskerettighetssituasjonen i Iran, ikke minst den utstrakte bruken av dødsstraff og situasjonen for menneskerettighetsforkjempere. Det er viktig at president Rohani fortsetter arbeidet med å sette sin agenda for et friere og åpnere Iran ut i livet, sier statsminister Solberg.

Utdanning for jenter ble også tatt opp av statsminister Solberg, som leder FNs pådrivergruppe for FNs tusenårsmål. Iran har arbeidet systematisk for å sikre alle gutter og jenter i Iran tilgang til skolegang. Et flertall av dem som tar høyere utdanning i Iran er nå kvinner. Samtidig har Iran fortsatt et uutnyttet potensial når det gjelder å øke kvinners yrkesdeltakelse for å skape økonomisk vekst.

Veien mot en global klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris i desember var også blant temaene som ble diskutert i møtet mellom statsminister Solberg og visepresident Ebtekar, som leder det iranske miljødepartementet. Statsminister Solberg understreket viktigheten av at alle land nå melder inn sine indikative forpliktelser for å sikre framdrift i forhandlingene.

Til toppen