Møte med neste EU-formannskap

Statsminister Erna Solberg har i dag politiske samtaler med statsministeren og presidenten i Bulgaria.

Statsminister Erna Solberg på pressekonferanse i Bulgaria.
Bulgaria overtar EU-formannskapet fra januar 2018. Statsminister Erna Solberg hadde i dag møter med Bulgarias statsminister og president. Foto: Trude Måseide/Statsministerens kontor

Bulgaria overtar EU-formannskapet fra nyttår, og tema for møtene er norske interesser i EU og agendaen for det bulgarske formannskapet. I møtene tok Solberg opp migrasjon og sikkerhetspolitikk, og betydningen av at EU gjør mer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. 

- Det er en utfordring med for lite samarbeid mellom myndighetene i flere EU-land. For å få bukt med arbeidslivskriminalitet og uakseptable arbeidsbetingelser må det samarbeides mer, sier statsminister Erna Solberg.

- Vi er positive til den frie bevegelsen av arbeidskraft i EU. For Norge har det vært viktige bidrag til norsk økonomi, men vi ser bekymringsfulle eksempler på uakseptable arbeidsforhold. Derfor ønsker vi at EU forsterker innsatsen, sier Solberg.

- Vi har nå på plass et samarbeidsforhold mellom norske og bulgarske arbeidslivsmyndigheter. Det er vi glad for. Og vi håper at det kan bli mer av denne typen samarbeid i EU, sier statsministeren.

Til toppen