Møte med Norges Rederiforbund

Sted: Digitalt

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter Norges Rederiforbund om reduksjon av utslipp av klimagasser fra internasjonal skipsfart og klimaforhandlingene i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO).