Vis hele kalenderen

28.11.2013

  • Møte med virkemiddelapparatet

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Monica Mæland har møte med representanter fra virkemiddelapparatet.

    Næringsministeren møter representanter for Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.