Møte med Zambias energi- og industriminister

Onsdag 8. april møtte olje- og energiminister Tord Lien sin kollega fra Zambia, Christopher B. Yaluma.

Christopher B. Yaluma, Minister for Mines, Energy and Water Resources, besøker Norge i forbindelse med Norway-Africa Energy Summit 2015, som blir arrangert i Oslo. Konferansen setter søkelys på sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler ved å utvikle energiressurser på det afrikanske kontinentet. Særlig med tanke på elektrifisering av land sør for Sahara.

 Minister Yaluma orienterte minister Lien om Zambias energisektor. (foto: ebm/oed)

Zambia har, i likhet med Norge, en elektrisitetsproduksjon som er nær hundre prosent basert på vannkraft. Landet har betydelige gjenværende vannkraftressurser som kan utnyttes for å møte det sterkt økende kraftbehovet. Ministerne diskuterte derfor ulike aspekter og erfaringer knyttet til vannkraftutbygging og tilhørende vannressursforvaltning.

Zambia er del av Southern African Power Pool, og  man tok  derfor også opp de ulike fordelene ved å være knyttet til et større, liberalisert kraftmarked der man kan utveksle kraft etter behov. 

Til toppen