Møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum

Sted:

Justisministeren deltar i møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum.

Presseinvitasjon: Møte om arbeidslivskriminalitet i Det sentrale samarbeidsforum