Møte om EUs energiunion

Olje- og energidepartementet (OED) arrangerer et møte om EUs energiunion tirsdag 24. mars (kl. 1200-1530).

OEDs kontaktutvalg for EU/EØS-energisaker er invitert, men møtet er også åpent for andre institusjoner/organisasjoner. Energiråd Gaute Erichsen vil orientere om EUs energiunion, og deltakerne vil også få anledning til helt kortfattet å presentere sitt syn på energiunionen.

Interesserte som ønsker å delta må melde sin interesse på e-post ras@oed.dep.no innen onsdag 18. mars. 

Til toppen