Møte om offentlig-privat samarbeid om kunst

Kulturministeren har i dag hatt møte med investor Stein Erik Hagen om hvordan staten kan legge til rette for samarbeid med det private om kunstformidling. - Jeg fikk gode avklaringer fra Hagen og forsikringer om at han vil holde alle dører åpne for et samarbeid og utlån av sin kunst, uavhengig av hva som skal skje med Nasjonalgalleriet i fremtiden.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og investor Stein Erik Hagen.
Møte mellom kulturminister Linda Hofstad Helleland og kunstsamler og investor Stein Erik Hagen. Foto: Wenche Nybo/KUD

Hagen ble invitert til et møte med statsråden for å diskutere dette temaet i sommer, før den siste tidens diskusjon om forhandlingene med Nasjonalmuseet om utlån av Canica-samlingen.

- Jeg er glad for at vi fikk til dette møtet og vi hadde en god samtale. Et samarbeid mellom private samlere og offentlige museer er en berikelse, og Stein Erik Hagen har vært raus i så måte, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Det er viktig for regjeringen å legge til rette for et godt samarbeid mellom det private og det offentlige. Jeg er glad for at Stein Erik Hagen understreker at han ønsker å dele samlingen sin i en eller annen form med Nasjonalmuseet og andre norske museer, og jeg føler meg trygg på at det norske folk får glede av kunsten i årene fremover, sier kulturministeren.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utrede framtidig bruk av statens eiendommer i Tullinløkka-området, også Nasjonalgalleriet. Nå arbeides det med kvalitetssikring (KS 1) av utredningen. Arbeidet antas å være avsluttet før jul. Deretter kan regjeringen vurdere hva slags alternativer som foreligger for bygningen.  

Til toppen