Møte om standardiserte tobakkspakninger

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok mandag 20. juli på et ministermøte i Paris om standardiserte tobakkspakninger. –Dette har vært et viktig møte. Vi har diskutert hvordan vi kan samarbeide og stå sammen mot tobakksindustrien, som forsøker å motarbeide tobakkforebyggende tiltak som standardiserte pakninger, sier Høie.

Den franske helseministeren Marisol Touraine har invitert kolleger fra en rekke land som vurderer eller er i ferd med å innføre standardiserte tobakkspakninger. I tillegg til Norge deltok ministre og statssekretærer fra Australia, Irland, New-Zealand, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Ungarn og Uruguay.

 Standardiserte pakninger ble innført i Australia i 2012, og har blitt vedtatt i Irland, Frankrike og England tidligere i år.

-Både Australia, Irland og England har blitt saksøkt av tobakksindustrien for sine lovvedtak om standardiserte pakninger. Det er derfor viktig at vi samarbeider for å stå imot industrien og at vi står sammen om viktige folkehelse-tiltak som dette. Det er dokumentert at standardiserte pakninger er effektive - de virker mindre appellerende på unge og helseadvarslene på pakningene blir tydeligere, sier helse- og omsorgsministeren.

På møtet vedtok ministerne en felles erklæring om tobakksforebygging generelt og standardiserte pakninger generelt.

  • Ministerne understreket viktigheten av å ha tobakksforebygging høyt på internasjonal og nasjonal agenda, og av å fortsette å jobbe for nye måter å redusere tobakksbruk på.
  • Ministrene er enige om å stå sammen for å forsvare tobakkstiltak mot tobakksindustriens angrep.
  • Ministerne forpliktet seg til å fortsette å samarbeide for å promotere implementeringen av standardiserte pakninger.

Norge sendte i mars i år på høring et forslag om å innføre standardiserte tobakkspakninger. Høringsfristen var 9. juni, og departementet er nå i ferd med å gjennomgå høringssvarene.

Til toppen