Vis hele kalenderen

15.01.2015

  • Møte referansegruppen og utvalget for rettigheter til mennesker med utviklingshemming.

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Utvalget skal utrede og fremme forslag til konkrete tiltak for å styrke de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

    Les mer om utvalget.

Til toppen