Vis hele kalenderen

12.12.2017

  • Møter Sametinget

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner møter Sametinget for et halvårlig politisk møte.