Motsyklisk kapitalbuffer og gjensidig anerkjennelse

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om å utarbeide et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om motsyklisk kapitalbuffer og gjensidig anerkjennelse av krav fastsatt av andre EØS-lands myndigheter for den del av virksomheten som drives i vedkommende land.

Les brevet her