Møtte en samlet maritim næring i Haugesund

Næringsminister Monica Mæland varslet at maritim næring vil merke at en ny næringsvennlig regjering er på plass under Haugesundkonferansen tirsdag 4. februar.

Næringsminister Monica Mæland varslet at maritim næring vil merke at en ny næringsvennlig regjering er på plass under Haugesundkonferansen tirsdag 4. februar. 

(Christine Spersrud Haug / NFD)

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for det maritime miljøet i Norge, og samler rundt 300 representanter fra næringen. Nærskipsfart, grønn teknologi og innovasjon var noen av hovedtemaene i år.

- Nå skal maritim næring merke at vi har fått en ny og mer næringsvennlig regjering, varslet Mæland i sitt innlegg.

Arbeidet som nå er satt i gang, vil gi næringen et løft:

  • Gjennom forenkling, forbedring og fornying,
  • Gjennom næringsrettet forskning og kompetanseutvikling.
  • Og gjennom å ivareta miljøet og ta vårt ansvar i Arktis.

 Statsråden fikk overrakt Maritim Verdiskapningsbok 2014 som viser en fortsatt sterk vekst for næringen samlet sett, der alle segmenter vokser, unntatt verftene som holder stillingen. I 2012 omsatte maritim næring for rekordhøye 456 milliarder kroner, stod bak en verdiskapning på 160 milliarder kroner og skapte 105 000 arbeidsplasser.

- Dette er et nyttig innspill for vårt arbeid med å videreutvikle og formulere regjeringens maritime politikk. Rapporten bekrefter at den maritime næringen er viktig for norsk verdiskapning og sysselsetting. Jeg noterer meg også at det rapporteres om vekst i omsetning, sysselsetting og verdiskaping i alle de åtte norske ”maritime regionene”, sier næringsministeren.   

 

Til toppen