Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Drøftet forsvars- og sikkerhetsspørsmål med EU

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø møtte både Det europeiske forsvarsbyrået og EUs utenrikstjeneste da han besøkte Brussel 3. mai.

Statssekretær Øystein Bø (t.h.) og administrerende direktør i European Defence Agency, Jorge Domecq. Foto: EDA 2017

– Det er veldig interessant for oss i politisk ledelse å snakke direkte med både EU og NATO, få oppdateringer på viktige saker og formidle hva vi mener, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

I Brussel 3. mai møtte Bø først  Jorge Domecq, adminstrerende direktør i Det europeiske forsvarsbyrået (European Defence Agency).

Norge har siden 2006 hatt en samarbeidsavtale med EDA, som gir Norge adgang til å delta i byråets ulike programmer, prosjekter og andre initiativer.

Hos EDA ble statssekretæren oppdatert på prosjekter som Norge er en del av, deriblant SESAR-programmet (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development), som skal bidra til forbedring av luftfartsteknologi. Norges samarbeid om vern mot masseødeleggelsesmidler, såkalt CBRN-forsvar, ble også diskutert. 

Styrker samarbeidet med EU

Til tross for at Norge ikke er medlem av EU, har Norge og EU et tett forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Norge bidrar til EUs militære og sivile krisehåndteringsoperasjoner, og samarbeider om utviklingen av militære ressurser for å styrke de europeiske landenes forsvarsevne.

Stortingsmeldingen om sikkerhets- og utenrikspolitiske veivalg, som ble presentert av regjeringen 21. april, understreker at Norge skal jobbe for å bygge et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med europeiske allierte.

– Disse møtene er et av flere tiltak som gjøres for å styrke dialogen og samarbeidet med EU, sier Bø.

Møtte EUs utenrikstjeneste

I løpet av sitt besøk i Brussel møtte Bø også Pedro Serrano, visegeneralsekretær i EUs utenrikstjeneste (European External Action Service). Temaet for møtet var EUs krisehåndteringsoperasjoner og gjennomføringen av EUs globale strategi for utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Foto: EU-delegasjonen.

Les mer om Norges samarbeid med EU på sikkerhets- og forsvarsområdet her.

Til toppen