Møtte EU-kolleger og det norske miljøet i Brussel

Av Line Håland Aaltvedt og Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I tre dager har Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, fartet Brussel rundt for å hilse på EU-kolleger og norske aktører. – Det har vært viktig for meg å redegjøre for den nye regjeringens tilnærming til europaspørsmål, sier Helgesen.

Helgesen har hatt et omfattende program de tre dagene han har vært i Brussel. I tillegg til å delta på det halvårlige møtet i EØS-rådet, har han hatt en rekke møter med norske organisasjoner, næringslivsaktører og regionskontorer. Han deltok også på et åpent møte med hele det norske miljøet i Brussel.

– Det var viktig for meg å formidle til det norske miljøet i Brussel hvorfor den nye statsministeren har valgt å ha en egen EU/EØS-minister, og det var viktig å redegjøre for regjeringens tilnærming til europaspørsmål. Det norske miljøet i Brussel er en stor gruppe ambassadører for Norge, og jeg er veldig opptatt av at vi må ha en lagspilltilnærming til Norges arbeid i Europa, sier Helgesen.

Statsråden mener samarbeid er særlig viktig for Norge siden vi ikke er EU-medlem.

(Saken fortsetter under bildet)

Konferansesalen i Norway House var fullsatt da Vidar Helgesen inviterte til åpent møte med det norske miljøet i Brussel denne uken. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen
Konferansesalen i Norway House var fullsatt da Vidar Helgesen inviterte til åpent møte med det norske miljøet i Brussel denne uken. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen


Fremme norske interesser

– Det er en del formelle beslutningsprosesser vi ikke får være del av. Desto viktigere er det at vi alle kan spille på lag for å fremme norske interesser. Det å fremme våre interesser innenfor de mulighetene EØS-avtalen gir oss, har høy prioritet for regjeringen, sier han.

Helgesen mener diskusjonene i EØS-rådet denne uken bekreftet det gode samarbeidet mellom Norge og EU.

– Hovedbildet fra EØS-rådet er en EØS-avtale som fungerer godt, og en avtale som både EU-siden og EØS/EFTA-siden er fornøyd med. Den har tjent våre interesser og norsk næringsliv vel i snart 20 år. Så er det en del utfordringer med at EU utvikler seg på måter vi ikke forutså den gang avtalen ble inngått, og det er utfordringer som vi må håndtere etter hvert. Men EØS-avtalen er et robust redskap som tjener Norge meget vel, sier han.

Helgesen besøkte også EFTA-sekretariatet og EØS-midlenes sekretariat i løpet av oppholdet i Brussel.