Møtte Sveriges energiminister

Olje- og energiminister Tord Lien møtte onsdag sin svenske kollega, Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt.

Olje- og energiminister Tord Lien møtte onsdag sin svenske kollega, Sveriges IT- og energiminister Anna-Karin Hatt. 

-  Det norsk-svenske kraftsystemet er svært tett integrert. Derfor er det viktig at norske og svenske myndigheter møtes for å drøfte felles muligheter og utfordringer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På møtet i Stockholm ble blant annet det norsk-svenske elsertifkatsystemet og kraftutveksling diskutert.

- Norge og Sverige samarbeider nært innen energispørsmål, blant annet gjennom et sertifikatsystem for å øke produksjonen av fornybar energi. En god og løpende dialog er nødvendig for å forvalte energiressursene våre best mulig, sier Lien.

 

Olje- og energiminister Tord Lien og Anna-Karin Hatt (bildet er tatt ved en tidligere anledning) (foto: OED).

 

Til toppen