Visepresident Harris og statsminister Solberg understreket viktigheten av internasjonal finansiering for helseberedskap

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Statsministeren holdt i dag et innlegg på et møte om global finansieringsmekanisme for helseberedskap. USA og Norge tok initiativ til møtet, som visepresident Kamala Harris åpnet. Norge var medvert for møtet sammen med Argentina, Japan og Sør-Afrika.

Statsministeren understreket viktigheten av globalt samarbeid for bærekraftig finansiering for helseberedskap. Covid-19 pandemien har vist at verden ikke har effektive beredskapssystem for å forebygge og håndtere globale helsekriser. Det har hatt alvorlige helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser.

Verdensledere har et stort ansvar for å sikre at vi er bedre rustet til å møte nye helsekriser. Vi må sikre bedre mekanismer for helseberedskap. Kollektiv finansiering er avgjørende for å få til dette.

Norge har en lederrolle i arbeidet for å sikre rettferdig og likeverdig global tilgang til vaksiner, medisiner og tester i kampen mot covid-19, som med-leder av fasiliteringsrådet for ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator).