Historisk arkiv

Mottok medalje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under årets veterandag mottok følgende personell fra Forsvaret medalje for sin innsats i internasjonale operasjoner.

Lt. Vegard Riibe Punsvik St. Olavsmedaljen med ekegren
Brig. Torgeir Gråtrud St. Olavsmedaljen med ekegren
Lt. Christian Lian (post mortem) Krigsmedaljen med 1 stjerne
OK Frode Singstad Krigsmedaljen
KL Tommy Olsen Krigsmedaljen
Fenr. Henrik Krogseth Jahre Krigsmedaljen
Fenr. Fredrik Femtehjell Friberg Krigsmedaljen
Fenr. Simen Tokle (post mortem) Forsvarets medalje for Edel dåd
Lt. Thomas Victor Nysted Forsvarets medalje for Edel dåd
Kl. Andreas Solhaug Forsvarets medalje for Edel dåd
Kvm. Kim Erik Lie Andresen Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Fenr. Peder Andreas Borge Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Lt. Ari Brox Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Lt. Joachim Braathen Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Kvm. Robert Kjørstad Edvardsen Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Lt. Knut Morten Elden Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Gren. Eric Christopher Glenjen Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Kvm. Magnus Moe Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Fenr. Lars Nikolai Øimoen Forsvarets innsatsmedalje med rosett
Lt. Johan Fulford Forsvarets innsatsmedalje

 

Til toppen