Søviknes mottok PUD for Bauge og Njord Future

Olje- og energiminister Terje Søviknes mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for oppgradering av Njord-feltet og for ny utbygging i Norskehavet, Bauge.

- Oppgraderingen av Njord er et unikt prosjekt. Det er første gang i norsk oljehistorie at en plattform blir tatt til land for oppgradering slik at den kan skape store verdier i nye tiår ute på feltet. Prosjektet innebærer også store investeringer som betyr mye for sysselsettingen i viktige, norske industrimiljø, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Søviknes mottok PUD fra Terese Kvinge (til venstre) og Tanja Blekastad i Statoil.
Søviknes mottok PUD fra Terese Kvinge (til venstre) og Tanja Blekastad i Statoil. Foto: OED

Søviknes mottok PUD fra Terese Kvinge (til venstre) og Tanja Blekastad i Statoil.

Oljefeltet Njord ligger i Norskehavet og kom i produksjon i 1997. Gjenværende reserver i Njord-feltet inkludert Hyme er om lag 175 mill. fat oljeekvivalenter. Utbyggingskostnadene er om lag 15 mrd. kroner. Produksjonen fra Njord er ventet å starte sent i 2020. 

- Videreutvikling av eksisterende felt skaper store verdier for fellesskapet. Oppgraderingene som vil forlenge levetiden til Njord vil ikke bare skape nye verdier fra Njord, men vil også bidra til utbygging av funn i nærområdet og legge til rette for mer leting, fortsetter Søviknes. 

Produsert olje fra Njord transporteres i rørledning fra Njord A-plattformen til lagerskipet Njord B og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø. Njord er i dag vert for Hyme-feltet, og rettighetshaverne på Bauge- og Pil/Bue-funnene har tatt konseptvalg om tilknytting til Njord. 

Rettighetshaverne i Njord har besluttet å ta Njord-innretningene til land for utbedringer. Gjennom prosjektet Njord Future sikres nå en langsiktig løsning for optimal ressursutnyttelse av hele Njord-området. 

Rettighetshavere i Njord er Statoil (operatør, 20 pst.), DEA (50 pst.), Engie (20 pst.), Faroe (7,5 pst.) og VNG (2,5 pst.).

Plan for utbygging og drift på bordet
Plan for utbygging og drift på bordet Foto: OED

Foto: EBM/OED

Bauge – eierne vil gjennomføre ny utbygging i Norskehavet 

Estimerte utvinnbare ressurser i Bauge er 73 mill. fat oljeekvivalenter. Utbyggingskostnadene for er om lag 4 mrd. kroner. Produksjonen fra Bauge er ventet å starte sent i 2020. 

Bauge er et viktig bidrag i den videre utviklingen av Norskehavet. Utbyggingen bidrar til forlenget drift av Njord-feltet. Bauge er nok et eksempel på at funn kan bygges ut lønnsomt ved bruk av eksisterende felt. At en lykkes med dette er viktig for aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel framover, forsetter Terje Søviknes. 

Feltet ligger om lag 16 km fra Njord-feltet. Utbyggingen er planlagt som en havbunnsutbygging som kobles til Njord A-plattformen gjennom en produksjonsrørledning og en rørledning for gassløft. Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord B og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø. 

- Petroleumsnæringen er, og vil fortsette å være, Norges største og viktigste næring i mange tiår fremover. For å hente ut til fellesskapet alle verdiene som ligger på norsk sokkel er det viktig at funn som Bauge blir bygget ut, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP). 

Olje- og gassfeltet Bauge (tidligere Snilehorn) ligger i utvinningstillatelsene PL348 og 348B i Norskehavet. Rettighetshavere i Bauge er Statoil (op., 35 pst.), DEA (27,5 pst.), Point Resources (17,5 pst.), Engie (10 pst.), Faroe Petroleum (7,5 pst.) og VNG Norge (2,5 pst.). 

Navnet Bauge kommer fra norrøn mytologi, der Bauge er en jotun.

Endret 16.06.17.

Til toppen