Blåfjelldal mottok rapport fra Utviklingsfondet

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i landbruks- og matdepartementet mottok i går, 23. oktober, rapporten Superbonden - Morgendagens helt fra Utviklingsfondet. Rapporten viser eksempler på bærekraftig landbruk både i utviklingsland og i Norge

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal mottok i går, 23. oktober, rapporten "Superbonden, morgendagens helt: Bærekraftig landbruk for mennesker og miljø" fra Utviklingsfondet utenfor Mathallen i Oslo. Rapporten viser eksempler på bærekraftig landbruk både i utviklingsland og i Norge. Klimaendringer har de senere årene skapt ekstra store utfordringer for fattige og småskala bønder, samtidig som jordbruket også må bli en del av klimaløsningen. Rapporten ser på hvordan landbruket kan bli bedre rustet i møte med klimaendringer. 

- Denne rapporten bidrar til å løfte blikket fra lokal innsats til globale utfordringer vi alle har et ansvar for å løse. Intervju med bønder både i utviklingsland og i Norge om bærekraftig landbruk gir gode innspill til hvordan fremtidens utfordringer knyttet til matsikkerhet kan møtes, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.     

Om Utviklingsfondet
Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon med landbruks- og utviklingsprosjekter flere steder i verden. Organisasjonen jobber særlig med sult og matsikkerhet, bønders rettigheter og småskalaprodusenters rolle for fattigdomsbekjempelse. 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet (til høyre) mottok idag rapporten Superbonden - Morgendagens helt av Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet mottok i går, 23. oktober, rapporten Superbonden - Morgendagens helt av Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet. (Foto: LMD)
Til toppen