Mottok utbyggingsplan for nytt funn i Norskehavet - Dvalin

Mandag 3. oktober mottok olje- og energiminister Tord Lien (FrP) plan for utbygging, anlegg og drift av gass- og kondensatfunnet Dvalin (Zidane) i Norskehavet.

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae Foto: OED

 

 - Dvalin er det største nye utbyggingsprosjektet på norsk sokkel i år – et prosjekt som vil skape store verdier for fellesskapet. Prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger. Det er viktig fordi petroleumsnæringen vil fortsette å være Norges viktigste næring i mange tiår fremover, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Dvalin ligger rundt 15 kilometer nordvest for Heidrun-feltet og 290 kilometer fra land (Nyhamna). De utvinnbare reservene i Dvalin er omlag 18,2 milliarder Sm3 (standardkubikkmeter) gass og 0,4 millioner Sm3 kondensat. Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner). Feltet har planlagt produksjonsstart i 2020. Partnerskapet har modnet frem en utbyggingsmodell med bærekraftig økonomi, selv i en tid med lave olje- og gasspriser.  

Utbyggingen gir etterlengtet arbeid for leverandørindustrien beregnet til over 6000 årsverk i utbyggingsfasen, der over halvparten er hos hovedleverandørene. Det er svært gode nyheter som vil gi aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i industrien, fortsetter olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Dvalin vil bli bygd ut med en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa. Utbyggingen vil skape lønnsomme arbeidsplasser og arbeid i viktige deler av leverandørindustrien i en krevende periode. 

Dvalin er et viktig prosjekt i den videre utbyggingen av Norskehavet. Utbyggingen understøtter et langt liv for Heidrun og utnytter ledig kapasitet i gasskjeden, inklusive Polarled og Nyhamna. Prosjekter gir også fleksibilitet for fremtidige utbygginger i området, sier Lien. 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 435 er DEA Norge (operatør, 40 pst.), Edison (20 pst.), OMV (20 pst.) og Maersk (20 pst.). OMV Norge har inngått en salgs- og kjøpsavtale med Petoro AS, hvor Petoro vil overta en 20 prosent andel i Dvalin-tillatelsen fra OMV Norge AS. Saken skal legges frem for Stortinget. 

Dvalin: Navnet Dvalin kommer som følge av at det er etablert en navnetradisjon i området knyttet til norrøn mytologi. Heidrun er geita på taket av Valhall, der den spiser skuddene fra verdenstreet Yggdrasil. Dvalin en av fire hjort som løper omkring på grenene til Yggdrasil og beiter i løvverket. 

 

Til toppen