Fokus på minoriteter i FNs MR-råd

FNs MR-råd arrangerte 12. og 13. november en konferanse for minoriteter om effektiv politisk deltakelse. Norge fremhevet betydningen av gode prosesser for konsultasjon. OSSEs høykommissær Knut Vollebæk understreket at effektiv politisk deltakelse av minoriteter bidrar til å opprettholde fred og stabilitet.

FNs menneskerettighetsråd arrangerte 12. og 13. november en konferanse for minoriteter om effektiv politisk deltakelse. Norge fremhevet betydningen av gode prosesser for konsultasjon. OSSEs høykommissær Knut Vollebæk understreket at effektiv politisk deltakelse av minoriteter bidrar til å opprettholde fred og stabilitet.

Flere hundre deltakere fra ulike nasjoner er samlet i MR-rådet i Geneve for å dele erfaringer og finne frem til gode eksempler som kan ha betydning for minoriteters reelle politiske deltakelse. Her deltar representanter for ulike minoritetsgrupper, forskere og sivilt samfunn, sammen med statsrepresentanter, spesielt inviterte parlamentsmedlemmer fra en rekke land, inkludert fire representanter fra det demokratiske partiet i Kongressen i USA.  

Høykommissæren for nasjonale minoriteter i OSSE, Knut Vollebæk, sa at OSSEs høykommissær for flyktninger, Knut Wollebæk, vil hindre konflikter i medlemsland. Foto: UDhovedmålsetningen for hans arbeid er å bidra til å hindre konflikter i OSSEs medlemsland. Vollebæk trakk frem flere årsaker til konflikt, og pekte på viktigheten av tilgjengelig informasjon på minoritetsspråkene. Han presiserte at effektiv politisk deltakelse av minoritetene bidrar til å opprettholde fred og stabilitet i regionen. 

Fra minoritetsrepresentantene var det et sterkt fokus på situasjonen for minoriteter i Iran. En rekke innlegg fokuserte på dalitenes vanskelige situasjon i India.

Forumet inviterte til presentasjoner av konkrete eksempler som bidrar til økt deltakelse for minoriteter. Det norske innlegget trakk fram viktigheten av konsultasjon og kontakt mellom majoriteten (myndighetene) og minoritetene, og ga en kort presentasjon av konsultasjonsmekanismen mellom norske myndigheter og sametinget, og også kontaktforum som er etablert mellom norske myndigheter og de fem nasjonale minoritetene i Norge (romani/tater, rom/sigøynere, kven, skogfinne og jøder.) 

Norsk senter for menneskerettigheter deltok også på forumet med informasjon om et norsk-kinesisk forskningssamarbeid om autonomilovgivning og minoritetsspørsmål.

Til toppen