Ny resolusjon om forebygging av menneskerettighetsbrudd

Under årets høstsesjon vedtok FNs menneskerettighetsråd en ny resolusjon om forebygging av menneskerettighetsbrudd, et nybrottsarbeid initiert av Norge.

Menneskerettighetsrådets høstsesjon løp i år fra 14. september til 7. oktober. Det var spesielt høyt prioritert for Norges delegasjon å tilrettelegge for en ny resolusjon om Menneskerettighetsrådets forebyggingsmandat sammen med en kjernegruppe bestående av Sveits, Sierra Leone og Uruguay. Norge tok initiativ til dette arbeidet da den første resolusjonen om temaet ble forhandlet frem i 2018.

Det var svært stor oppslutning om å bedre Rådets evne til å forebygge menneskerettighetsbrudd gjennom fire hovedsatsinger:

  • Styrket kapasitetsbygging på MR-feltet.
  • FNs høykommissærs arbeid med tidlig varsling.
  • Menneskerettighetsrådets mulighet for dialog og samarbeid.
  • En mer samlet tilnærming til forebygging av menneskerettighetsbrudd i FN-systemet som helhet.

Resolusjonen ble votert over, med 32 stemmer for og tre mot.

Under sesjonen behandlet FNs menneskerettighetsråd en lang rekke saker, både om tematikk og land. Det ble blant annet avholdt en hastedebatt om situasjonen i Hviterussland. Norge deltok aktivt som observatørland. Sesjonens agenda var tettpakket, med over 40 resolusjoner, blant annet om menneskerettighetssituasjonen i Jemen, Filippinene, Venezuela, Syria, Burundi, Sudan og Somalia.