Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enighet i FN om å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere

En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere er enstemmig vedtatt i FNs komité for menneskerettighetsspørsmål. – I en tid hvor menneskerettighetene er under sterkt press, er det viktig at et samlet FN tar til orde for å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge har hatt en lederrolle i FNs arbeid for å beskytte menneskerettighetsforsvarere helt siden FN-erklæringen om dette ble vedtatt for over 20 år siden.

Alt for mange menneskerettighetsforsvarere er utsatt for trusler og vold som følge av sitt arbeid. FN har dokumentert at minst 1019 menneskerettighetsforsvarere ble drept i perioden 2015-2017.

Resolusjonen som ble vedtatt 19. november handler om staters ansvar for å fremme retten til å arbeide for egne og andres rettigheter under trygge forhold, og menneskerettighetsforsvareres rett til beskyttelse når de har behov for det.

– Menneskerettighetsforsvarere spiller en vesentlig rolle for å fremme fred, demokrati og bærekraftig utvikling. Utviklingen med et økende antall angrep mot menneskerettighetsforsvarere må stoppes. Det er staters ansvar å sikre at menneskerettighetene gjelder for alle, sier Eriksen Søreide.

I noen land vil dette innebære behov for utvikling av konkrete beskyttelsestiltak. Det kan for eksempel være systemer for varsling og mulighet for at menneskerettighetsforsvarere i risikofylte situasjoner raskt kan komme i kontakt med relevante myndigheter. Det stadfester også den nye FN-resolusjonen.

Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere er særlig utsatt for seksuell trakassering og vold. Mange opplever også å bli hetset eller utsatt for svertekampanjer på nett og gjennom sosiale medier. Resolusjonen slår fast at det er behov for å gjennomføre gode og praktiske tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere, også i det digitale rom.

Mange angrep mot menneskerettighetsforsvarere kommer fra ikke-statlige aktører, inkludert aktører knyttet til næringslivet.

- Resolusjonen oppfordrer alle land til å gjennomføre FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Næringslivet må også ta sitt ansvar for menneskerettighetene på alvor, sier Eriksen Søreide.
Utenriksministeren peker videre på at situasjonen til menneskerettighetsforsvarere som jobber med miljøspørsmål er kritisk.

- Derfor er det viktig at resolusjonen anerkjenner miljøforkjemperes utsatte situasjon og bidrar til å løfte dette på FNs dagsorden, understreker utenriksministeren.

Resolusjonen ble lagt frem med støtte fra 84 land fra alle regioner.

Kilde til FN-statistikk: Rapporter om bærekraftsmålene.

Til toppen