MRSA-overvåkningen av svin viser ingen funn hittil i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Alle avlsbesetninger og navene i purkeringene er hittil i år testet én gang uten at MRSA er påvist. MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus.

Hittil i år er 428 svinebesetninger undersøkt i regi av overvåkningsprogrammet. Av disse er det 88 avlsbesetninger og 12 nav som er testet minst én gang. Ingen av disse testet positivt for MRSA. Dersom MRSA hadde vært påvist kunne konsekvensene vært store med tanke på spredning.

Årets overvåkingsprogram for Meticillinresistente Staphylococcus Aureus (MRSA) inkluderer alle smågrisproduserende besetninger med mer enn ti purker. Formålet med overvåkningsprogrammet er å identifisere besetninger som er MRSA-positive for videre smittesporing og sanering. I løpet av et år testes avlsbesetninger og navene i purkeringer to til tre ganger i året.

Gris
MRSA-overvåkningen av svin viser ingen funn hittil i 2016. Foto: Kaja Schill Godager/Landbruks- og matdepartementet