Rapport om finans- og skattepolitikk i EU

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby, EU-delegasjonen

Den greske finansministeren Ioannis Stournaras leder utformingen av europeisk finans- og skattepolitikk i Rådet det kommende halvåret. Det greske formannskapet prioriterer å ferdigstille pågående lovendringer, hvor enighet om en bankunion står høyt på listen.

Det greske formannskapet jobber mot en løsning på en europeisk bankunion i løpet av våren. ECOFIN-møtene ledes av den greske finansministeren Ioannis Stournaras. Foto: The Council of the European Union.

Den greske finansministeren Ioannis Stournaras leder utformingen av europeisk finans- og skattepolitikk i Rådet det kommende halvåret. Det greske formannskapet prioriterer å ferdigstille pågående lovendringer, hvor enighet om en bankunion står høyt på listen. Finansrådene ved EU-delegasjonen rapporterer om hovedprioriteringene til det nye formannskapet.

ECOFIN - Rådet for økonomiske og pengepolitiske saker som består av EUs finansministre - arbeider blant annet mot en felles løsning om en europeisk bankunion, vekstfremmende tiltak, bedre kredittilgang for bedrifter, regelverksutvikling på området for finansielle tjenester og utveksling av skatteopplysninger over landegrensene.

Forhandler om europeisk bankunion
Hovedprioriteringen fra formannskapet er å komme til enighet rundt en europeisk bankunion. Fremgang i forhandlingene med Europaparlamentet om de siste elementene, Single Resolution Mechanism og Single Resolution Fund, er avgjørende. Hensikten med bankunionen er å minske faren for fremtidige bankkriser og bidra til å unngå at slike kriser må håndteres ved bruk av offentlige midler.

EU vil bekjempe skatteunndragelse
Det greske formannskapet ønsker å bygge videre på tidligere initiativ for å utvikle mer rettferdige skattesystemer og satser spesielt på utveksling av informasjon over landegrensene for å bekjempe skatteunndragelse. Både på området for direkte beskatning og merverdiavgiftsområdet er dette hovedsakelig ment å skje gjennom utvidelser av eksisterende regelverk om informasjonsutveksling. Energibeskatning og arbeidet med et felles konsolidert selskapsskattegrunnlag skal også opp på vårens møter.

Les mer om status i finans- og skattepolitikken i EU i finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østbys siste rapport her: Finans- og skattepolitikk i EU

Til toppen