Mulighet for økt hogst

Det forventes en økning i hogstmoden skog i løpet av de neste 30 årene, viser en ny rapport fra Skog og Landskap. Over halvparten vil finne sted på det sentrale Østlandet.

Det kan forventes en økning av granandelen i alle regioner, som i dag utgjør 41 prosent av hogstmoden skog, viser en ny rapport fra Skog og Landskap. Rapporten er satt i gang av strategigruppen ”Skog 22”, og skal gi en oversikt over skogressursene som grunnlag for vurdering av avvikningsmulighetene de neste 30 år. Gran er forventet å utgjøre 56 prosent av hogstmoden skog de neste 30 årene. 

Hogstmoden skog utgjør i dag 40 prosent av skogarealet, med 400 millioner kubikkmeter med bark. I løpet av de neste 30 årene er det forventet en økning på hogstmoden skog mellom 9 millioner kubikkmeter per år i den første tiårsperioden, til 13,7 millioner kubikkmeter per år den siste tiårsperioden. Over halvparten vil finne sted på det sentrale Østlandet, noe som styrker deres rolle som den viktigste regionen for skogproduksjon. 

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet. 

Tømmer.
I løpet av de neste 30 årene er det forventet en økning på hogstmoden skog mellom 9 millioner kubikkmeter per år i den første tiårsperioden. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen