Utfordringer og muligheter i Colombia

Colombia opplever økonomisk vekst, og har nå regionens tredje største økonomi etter Brasil og Mexico. Samtidig står arbeideres rettigheter svakt. – Fagorganiserte i Colombia har vår støtte, understreket statssekretær Morten Høglund under sitt besøk forrige uke.

Høglund besøkte Colombia for å følge opp regjeringens løfter i tilknytning til frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia som trådte i kraft i Norge i september.

- Vi har et langsiktig perspektiv på vårt engasjement i landet og følger opp intensjonene om å snakke med colombianske myndigheter om arbeidstakerrettigheter og andre menneskerettigheter, sa statssekretær Morten Høglund.

Statssekretær Høglund møtte lokale fagforeningsledere i Candelaria i Colombia
Fagorganiserte i Colombia har vår støtte, sa Høglund da han møtte lokale fagforeningsledere i Candelaria (Foto: Therese Saur, UD)

I løpet av sitt besøk møtte Høglund blant annet lokale fagforeninger og bedrifter, samt de nasjonale fagforeningslederne i Bogotá for å snakke om arbeideres rettigheter. Temaet ble diskutert i samtaler med myndighetene. 

Nye muligheter for næringslivet

På tross av store utfordringer opplever Colombia samtidig økonomisk vekst. Med frihandelsavtalen mellom Norge og Colombia som bakteppe viser norsk næringsliv økende interesse for Colombia. Samtidig med Morten Høglunds besøk, arrangerte den norske ambassaden et næringslivsseminar med deltakere fra både norsk og colombiansk næringsliv, organisasjoner og myndigheter. Her var blant annet Yara og Statoil til stede.

– Frihandelsavtalen markerer nye muligheter for både norsk og colombiansk næringsliv. Med nye muligheter følger også forpliktelser, sa Morten Høglund under seminaret, og understreket viktigheten av hensynet til fagorganisertes rettigheter og samfunnsansvar.

Fredsforhandlingene fortsetter

En viktig forutsetning for ytterligere utvikling i Colombia er fred. Norge har sammen med Cuba siden begynnelsen av 2012 hatt en sentral rolle som tilrettelegger av fredsforhandlingene mellom Colombias regjering og FARC-geriljaen for å få slutt på den 50 år lange konflikten i landet.

– Colombia er et land fylt av kontraster. Norge vil fortsette sitt engasjement for blant annet å bedre situasjonen for menneskerettigheter. På samme tid ser vi en interessant økonomisk utvikling, og nye muligheter for både norsk og colombiansk næringsliv. Ved å rette søkelyset på blant annet arbeidstakerrettigheter og samfunnsansvar, tar vi sikte på et bærekraftig, fruktbart og langsiktig samarbeid med Colombia, sa Høglund.

 

Til toppen