Åpning av utstillingen "Mennesker og muligheter"

Kulturhuset i Oslo, 9. mars 2016

Statssekretær Elsbeth Tronstad åpnet 9. mars fotoutstillingen "Mennesker og muligheter"  - ti EØS-prosjekter på kultur- og kulturarvsfeltet, alle i samarbeid med norsk partner.

Ambassadører, kjære gjester,

Det er en glede for meg å få åpne denne utstillingen på vegne av Utenriksdepartementet. «Mennesker og muligheter» er tittelen på utstillingen.

Den fanger på en enkel måte essensen av hva vi ønsker å oppnå med EØS-midlene: Vi finansierer ikke store infrastrukturprosjekter, men investerer i mennesker og gir dem muligheter til å utgjøre en forskjell i egne og andres liv.

Vi har oppnådd mange gode resultater. Jeg vil takke Riksantikvaren og Kulturrådet for alt arbeidet de har lagt ned for å vise frem noen av dem til oss her i dag.

EØS-midlene er vårt bidrag til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og til å styrke samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene.

Kultur er en av flere prioriterte sektorer. Vi finansierer bevaring og restaurering av kulturminner og kultursamarbeid i 14 land for totalt 204 millioner euro – eller ca. 1,9 milliarder kroner.

Hvorfor er kultursektoren viktig for oss? En rekke rapporter har påvist at investeringer i kultursektoren har effekt på lokal utvikling, sysselsetting, kompetanseutvikling, men også inkludering og kulturell forståelse.

Dette ble også påvist i en evaluering av kulturprogrammene under EØS-midlene som nylig ble gjennomført.

Den slår fast at mange av prosjektene bidrar til økonomiske og sosiale ringvirkninger som nye arbeidsplasser, lokal vekst for turismen, bevaring av håndverkstradisjoner og sosial utjevning.

La meg gi noen eksempler:

  • Den historiske «grønne synagogen» i Rezekne øst i Latvia er nettopp ferdig restaurert. Nå skal den utnyttes som et bygningsvernsenter i regionen og også vise frem jødisk kulturarv. Prosjektet har ført sammen norsk og latvisk kompetanse i arbeidet med å bevare Latvias trebygninger, og banet vei for meningsfullt bilateralt samarbeid for fremtiden. Norske yrkesfagelever fra Sam Eyde videregående skole i Arendal har deltatt i prosjektet og fått arbeidstrening de kan bruke til å skaffe seg lærlingeplasser i Norge.
  • I et annet prosjekt er kunst og kulturaktiviteter utgangspunkt for gjenbruk av et gammelt industrilokale i Bucuresti. I et lengre perspektiv skal prosjektet bidra til å gjøre området mer attraktivt å bo og leve i. Prosjektet er et samarbeid mellom Zeppelin Association i Bucuresti og USF Verftet i Bergen som i sin tid ble gjort om til et viktig kunst- og scenehus på 90-tallet.

Jeg kunne nevnt mange flere eksempler, men lar heller utstillingen tale for seg.

Å styrke samarbeidet og kontakten mellom Norge og mottakerlandene er en av de overordnede målsettingene for EØS-midlene.

Det er derfor svært hyggelig å konstatere at over 200 organisasjoner fra over hele landet har deltatt i kultursamarbeid under EØS-midlene. Det vil si at mellom 30 og 40 prosent av alle kulturprosjektene har norske partnere.

Dette er et strålende resultat som betyr at EØS-midlene både er relevante og engasjerer norsk kultursektor.

Internasjonalt samarbeid har stor verdi. Jeg vet at dere utover å bistå partnere i mottakerlandene også selv har fått mye igjen for å delta, ikke minst erfaring med å jobbe internasjonalt og etablering av nye nettverk. Det bygger kunnskap, forståelse og kompetanse. Dette håper jeg dere vil utnytte fremover.

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle som har vært og er involvert i kulturprogrammene. Jeg er glad for å se flere av dere her i dag. Deres innsats er uvurderlig.

Fremtiden

Vi går mot slutten av den nåværende perioden med EØS-midler, og står på terskelen til en ny. Vi skal ha kulturprogrammer også i neste periode.

I Utenriksdepartementet kommer vi særlig til å vektlegge kulturens bidrag til verdiskaping i lokalsamfunn og regioner i utformingen av kulturstøtten. Samtidig beholder vi fokus på kulturelt mangfold og kulturforståelse over landegrensene.

Jeg håper erfaringene dere har gjort i denne runden, har gitt dere lyst til å være med videre.

For Utenriksdepartementet er det viktig at EØS-midlene bringes hjem. Med det mener jeg at publikum her hjemme i Norge ikke sitter igjen med et inntrykk av at dette er penger som bare sendes ut av landet, uten at vi får noe igjen for det.

Resultatene av EØS-midlene må gjøres synlig også i Norge. Kultursamarbeidet er viktig i så måte. Denne våren er det en rekke konserter, teaterforestillinger og utstillinger i regi av samarbeidsprosjekter som skal foregå her i landet.

I den forstand er dere alle viktige ambassadører for EØS-midlene i Norge.

Det vil også denne utstillingen være når den etter hvert skal på turné over det ganske land.

Igjen takk til Riksantikvaren og Kulturrådet for arbeidet som er lagt ned. Jeg gleder meg til å se den i sin helhet og ønsker dere alle lykke til med avslutningen av prosjektene dere er involvert i.

God fornøyelse!