Forsvarsministeren til München-konferansen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saman med statsminister Erna Solberg og utanriksminister Børge Brende vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vere til stades på den sikkerheitspolitiske konferansen i München 12.-14. februar, saman med.

Konferansen er ein av dei sentrale møtestadane for å diskutere tryggingspolitikk, og blant deltakarane er statsleiarar og statsrådar frå mange land, sentrale personar frå internasjonale organisasjonar og ulike ekspertar.

På årets konferanse diskuterast eit bredt spekter av sikkerheitspolitiske emne, som framtida for NATO, terrorisme, flyktningsituasjonen og helse- og klimaspørsmål.

Les meir om konferansen her: https://www.securityconference.de/en/

Deltakarar og program:

https://www.securityconference.de/en/news/article/whos-joining-us-for-the-52nd-munich-security-conference/

Forsvarsministeren deltek i diskusjonen «Warzaw calling – a summit of disunity?»  laurdag kl. 15-1630 (parallelt med hovudarrangementet).

Hun vil søndag innleie på og delta i panelet «Human Plight – Out of Sight?» kl 09.10.

Detaljar om programmet til forsvarsministeren og intervjuavtaler, kontakt Christine Engh Fjeldstad (mobil  917 84 109) eller pressevakta i Forsvarsdepartementet på 2309 6011 eller fdinfo@fd.dep.no