Museer kan få koronastøtte til midlertidige utstillinger

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Museer som oppfyller kravene i stimuleringsordningen kan nå søke om tilskudd til temporære museumsutstillinger i første halvår 2021.

– Vi endrer forskriften for stimuleringsordningen slik at museene nå kan søke om tilskudd basert på sine temporære utstillinger så fremt de oppfyller de øvrige vilkårene i forskriften. På denne måten sørger vi for å legge til rette for mest mulig aktivitet i kultursektoren innenfor smittevernmessig forsvarlige rammer. Dette vil komme både museumssektoren og resten av befolkningen til gode, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at vi vil justere ordningene slik at krisetiltakene treffer kultursektoren best mulig, sier kultur- og likestillingsministeren. Jeg lytter til sektoren, og her har innspill fra blant andre Museumsforbundet vært avgjørende, sier statsråd Raja.