UDs reisestøtte til musikk fordelt

Jaga Jazzist, TrondheimSolistene og Farmers Market er blant gruppene som får reisestøtte gjennom Utenriksdepartementets reisestøtteordning - som forvaltes av Music Norway.

Jaga Jazzist, TrondheimSolistene og Farmers Market er blant gruppene som får reisestøtte gjennom Utenriksdepartementets reisestøtteordning. Reisestøtteordningen forvaltes av Music Norway.


Music Norway har fått ansvar for forvaltningen av både Utenriksdepartementets (UD) reisestøtteordning og utenlandsdelen av Norsk kulturråds turnéstøtteordning (Ler mer om støtteordningene hos Music Norway). Music Norways fagutvalg har nå gjennomført første tildeling etter at ordningene ble slått sammen. Totalt kom det inn 206 søknader under reisestøtteordningen, 1,8 millioner ble innvilget fordelt på 95 prosjekter.

Jaga Jazzist ble tildelt 60.000 kroner for en turné i USA og Canada som skal foregå i august og september 2013. HighasaKite ble tildelt 50.000 kroner til verdensturné. Turboneger skal på USA-turné og ble tildelt 45.000, mens Årabrot skal på tre turneer i Europa og ble tildelt 45.000 kroner i reisestøtte. Honningbarna ble tildelt 40.000 kroner til releaseturné i Europa.

Jaga Jazzist
Jaga Jazzist fikk støtte til turné i USA og Canada. (Foto: Jaga Jazzist/Robin Ottersen)

I kategorien kunstmusikk fikk TrondheimSolistene 40.000 kroner for konserter i Tyskland, Trondheim Sinfonietta fikk 30.000 kroner for turné i Italia, Oslo Camerata fikk 30.000 for turné i Spania, mens Kitchen Orchestra ble tildelt 25.000 kroner til konsert i Tyskland.

I sjangeren tradisjonsmusikk fikk "1982" 25.000 kroner til verdensturné, Afrikan Ensemble 25.000 kroner til Asia-turné, og Ary Morais & Band 20.000 kroner til verdensturné. Farmers Market skal på turné i Tyskland, Østerrike og Sveits og ble tildelt 20.000 kroner.

Under støtteordningen "Land i sør" fikk blant annet Mahsa Vahdat, Mamak Khadem, Yasna Khoshfekr og Marjan Vahda i prosjektet Iranian Woman som skal presenteres i Oslo, Stockholm og London i september 2013, 75.000 kroner.

For ytterligere detaljer om denne tildelingsrunden se pressemelding fra Music Norway.

Til toppen