Nå blir det enklere for kommunene å fastsette riktig byggesaksgebyr

En ny veileder skal hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer. − Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

− Jeg er opptatt av at byggesaksgebyrene ikke er høyere enn nødvendig, og at det skal bli mer lik praksis og mer forutsigbart for folk som skal betale, sier Astrup.

Kommunene bestemmer selv nivået på byggesaksgebyrene. Loven sier kun at gebyret ikke kan være høyere enn de "nødvendige kostnadene" kommunen har for behandling av slike saker (selvkostprinsippet).

− Jeg vet at det kan være krevende arbeid for kommunene å utforme byggesaksgebyr. Jeg håper og tror veilederen blir nyttig for kommunene, og at det blir enklere å beregne kostnader på byggesaksområdet, sier Astrup.

Veilederen skal gjøre det lettere for kommunene å fastsette riktig nivå på gebyrene, slik at det blir mer lik praksis i alle kommuner.


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00