Nå får lærerne videreutdanning

Hele 5300 lærere får tilbud om å delta i videreutdanning fra høsten. Alle godkjente søknader i matematikk har fått tilbud om plass.

–Vi er svært fornøyde med gode søkertall, og stolte av at langt de fleste har fått studieplassene de har ønsket seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

1548 lærere som får tilbud om videreutdanning har søkt om stipend, mens 3752 har vikarordning.

Søknadene er prioritert slik det tidligere er informert om: Søkere i matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk er tildelt plass så sant det er ledig kapasitet på det aktuelle studietilbudet, deretter søknader i naturfag.

Antall lærere som får tilbud om videreutdanning i de prioriterte fagene er:

  • Matematikk 1780 lærere
  • Norsk: 679 lærere
  • Engelsk: 613 lærere
  • Naturfag: 461

377 av søknadene som var godkjent av skoleeierne får ikke plass i vikar- eller stipendordningen. Mange flere lærere søkte, men fikk avslag av kommunene. Alle godkjente stipendsøkere har fått tilbud om plass, bortsett fra fem som hadde søkt tilbud som ble avlyst. Til sammen har femten søkere ikke fått plass på norsk og engelsk, på grunn av avlyste tilbud og oversøking.

–Flertallet av de som har søkt, får nå tilbud om videreutdanning, og dette er en flerårig satsing. De som ikke har fått plass nå, vil vi gjerne se igjen i søkerbunken til neste år, oppfordrer Røe Isaksen.

 

 

 

 

 

 

Til toppen