Nå får reiselivet på Svalbard utbetalt koronastøtte

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Reiselivsnæringen på Svalbard er hardt rammet av koronapandemien. Fra og med i dag vil Longyearbyen lokalstyre utbetale tilskudd for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av næringen på Svalbard.

– Reiselivet er svært viktig for lokalsamfunnet på Svalbard. Jeg er veldig glad for at lokalstyret nå er klar til å utbetale tilskudd til bedriftene slik at arbeidet med gjenoppbygging, omstilling og utvikling kan komme i gang for en bransje som er hardt rammet av koronatiltakene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tilskuddsordningen for gjenoppbygging, omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard ble etablert i vinter og har en ramme på 25 millioner kroner. Longyearbyen lokalstyre forvalter ordningen, og fatter nå vedtak om tilskudd.

– Vi har siden søknadsfristen i januar jobbet med utredning og vurdering av alle innkommende søknader. Nå starter prosessen med å gjennomføre vedtakene og starte utbetaling på de søknadene som er godkjent. Det vil skje fortløpende, sier administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre Hege W. Fagertun.

Ordningen er, sammen med de landsdekkende ordningene, en del av de samlede krisetiltakene som er tilgjengelig for næringslivet på Svalbard. Ordningen skal bidra til å gjenoppbygge, utvikle og omstille en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard på en måte som bidrar til å underbygge de svalbardpolitiske målene.

Les mer om ordningen på Lonyearbyen lokalstyres nettsider